Wymaga zainstalowanego oprogramowania Java

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cennik usług

 

Podmioty gospodarcze

 

  • system wynagradzania zryczałtowanego - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona miesięczną stawka umowną,
  • system doraźnej pomocy prawnej - wysokość wynagrodzenia ustalana jest jednorazowo za prowadzenie określonej sprawy lub spraw,
  • system rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie przepracowanych godzin.

Klienci indywidualni

 

  • wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z Klientem i zależna jest od zakresu przyjętego zlecenia, stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Klient jest informowany o wysokości przewidywanych kosztów.
 
Marcin Depkowski
Radca Prawny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymaga zainstalowanego oprogramowania Java

Cennik

Cennik